veivaksellager

Veivaksellager og rådelager

Rådebank er et kjent begrep. Slitte råde eller rammelager fører til stor klaring mellom veiv og lager som gjør at oljefilmen ikke klarer å holde metallflatene fra hverandre. Metall mot metall fører raskt til at lageret slites helt ut, og veiv og lager må repareres.
Rull til toppen